Wat is Boeddhistische meditatie?

De Boeddha toonde ons dat pijn en verwarring getransformeerd kan worden tot diep geluk en innerlijke vrijheid. Daarin staat meditatie of innerlijke ontwikkeling centraal.
Een meer dan 25 eeuwen oude techniek om intuïtieve wijsheid en mededogen te ontwikkelen en ons vermogen tot vrede en geluk weer terug te vinden.

“Haat” wordt nooit gesust door haat. Nooit!
Haat wordt alleen gesust door “liefde”
Dat is een wet, oeroud  en onvergankelijk.
Bron; Dhammapada 5

Door heldere adviezen, praktische aanwijzingen en levendige vergelijkingen….. en vooral zijn grote mededogen wijst hij ons de weg naar binnen, omdat alleen daar het einde van alle lijden en pijn te vinden is.

Er zijn twee vormen van Boeddhistische meditatie:

1. Vipassana- inzicht meditatie
Onderzoek naar de ware aard van alle verschijnselen die zich voordoen in lichaam en geest, door middel van het ontwikkelen van diepgaande aandacht of opmerkzaamheid. We kijken dan onbevooroordeeld en met een open hart naar de ervaring van elk opeenvolgend moment.

2. Samatha,- kalmte meditatie
In diepe concentratie richten we de aandacht op een onderwerp bijvoorbeeld op liefdevolle vriendelijkheid of mededogen. De geest wordt dan uitermate kalm en sereen, waardoor gevoelens van liefde en mededogen kunnen opkomen. Daar waar een gedachte van liefde is, kan tegelijkertijd geen gedachte van haat zijn.